NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aplicabilitate: 01.11.2021
Angajamentul nostru față de confidențialitate
KIDDO SMARTPLAY S.R.L., cu sediul în București, Sos. București-Ploiești nr.44, România, înregistrată la Registrul
Comerțului București sub nr. J40/15419/2013, Cod Înregistrare Fiscală RO32589886, în calitate de operator de date
cu caracter personal („Operator” sau „Kiddo” sau “Hype Arena” sau „noi”)
Această Notă de Informare descrie informațiile personale pe care Operatorul le colectează despre dvs., de ce le
colectăm, cum le folosim și când le împărtășim cu terțe părți. Această Notă de Informare descrie și modul în care
prelucrăm informațiile pe care ni le furnizați sau cele pe care le colectăm în legătură cu dvs. atunci când cumpărați
bilete pentru participarea in locurile de joaca ale KIDDO PLAY ACADEMY. De asemenea, menționează și alegerile
pe care le puteți face cu privire la modul în care folosim informațiile dvs. personale și completează orice alte
informații pe care le-ați furnizat în alte circumstanțe.
Prezenta Notă de Informare a fost redactată luând in considerare aspectele stabilite de prevederile legislației
europene si naționale în vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 („GDPR”),
Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite
Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de
autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.
1. CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE?
Prelucram datele personale ale urmatoarelor categorii de persoane:
• clienți care cumpăra bilete pentru intrarea la locurilor de joacă deținute de Kiddo;
• clienți sau potențiali clienți care (1) utilizează serviciile puse la dispoziție de Kiddo in locațiile sale; (2)
beneficiază card fidelitate; (3) organizează petreceri in locațiile deținute de Kiddo.
2. ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Kiddo vă prelucrează datele cu caracter pentru următoarele scopuri:
• oferirea accesului la serviciile Operatorului prin intermediul website-ului www.programare.kiddo.ro;
• încheierea contractelor de vânzare pentru serviciile noastre, prin (1) prin cumpărarea biletului de acces in
locațiile Kiddo; (2) prin cumpărarea biletelor Play Pass sau Full Pass sau atracții speciale;
• accesul in incinta locurilor de joaca Kiddo (ex. scanarea certificatului verde);
• securitatea și paza dvs. și implicit a bunurilor aflate in locurile de joacă Kiddo (ex. monitorizare video prin
sistem CCTV [fără sunet], în locurile noastre de joacă);
• prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi
interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea și exercitarea drepturilor noastre conform legii;
• rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice
legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor);
• promovarea produselor și serviciilor oferite prin utilizarea înregistrărilor audiovizuale, fotografiilor clienților
În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru
care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul
prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dvs.
3. CE BAZE LEGALE FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL?
Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sunt următoarele:
• consimțământul dvs. (art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR) pentru scopurile privind utilizarea înregistrărilor
audiovizuale si fotografiilor dvs.
• executarea unui contract sau intenția de a încheia un contract de către persoana vizată (art.6 alin.(1)
lit.b) din GDPR) pentru scopurile privind (1) cumpărarea biletului de acces in locațiile Kiddo; (2) cumpărarea
biletelor Play Pass sau Full Pass sau atracții speciale;
• interese legitime (art.6 alin.(1) lit.f) din GDPR) pentru scopurile constând în oferirea accesului și utilizării
serviciilor website-ului www.programare.kiddo.ro prin funcționarea corespunzătoare a acestuia; operarea,
protejarea, îmbunătățirii și optimizării www.programare.kiddo.ro și experienței utilizatorilor și clienților;
securitatea și paza dvs. și a bunurilor aflate in locațiile noastre (ex. monitorizare video prin sistem CCTV [fără
sunet], în locurile de joacă Kiddo) prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcărilor de securitate
și activităților care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea și exercitarea drepturilor
noastre conform legii;
• respectarea unor obligații legale (art.6 alin.(1) lit.c) din GDPR) pentru scopurile privind emiterea
documentelor fiscale (facturi); accesul la locurile de joacă prin prelucrarea datelor privind sănătatea in
contextul pandemiei COVID-19; încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau
ilegale; apărarea și exercitarea drepturilor noastre; rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori
pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea
spălării banilor); securitatea și paza dvs. și implicit a bunurilor aflate in locațiile noastre (ex. monitorizare video
prin sistem CCTV [fără sunet], în locurile de joacă Kiddo), precum si cele impuse de contextul COVID-19
impuse de autoritățile publice locale si centrale.
4. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM ȘI CARE ESTE SURSA ACESTORA?
Pentru fiecare scop privind prelucrarea datelor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dvs.,
după cum urmează:
• scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru serviciile noastre; datele dvs. sunt colectate în
mod direct de la dvs. când efectuați achiziția biletelor de acces in locațiile Kiddo; (2) cumpărarea biletelor
Play Pass sau Full Pass sau atracții speciale; când utilizați opțiunea lăsării copiilor cu vârsta peste 5 ani fără
însoțitor in locurile de joaca Kiddo; adică date personale și de contact, date privind achizițiile dvs. sau date
fiscale – [nume, prenume adult/copil, adresă de email, număr de telefon, adresa de facturare, semnătura si/sau
orice alte date pe care alegeți să ni le furnizați, date privind sănătatea in contextul COVID-19]; Refuzul dvs. de a
furniza aceste informații va face imposibilă oferirea serviciilor noastre;
• scopul de securitate și paza dvs. și a bunurilor aflate in locurile de joacă Kiddo – conform prevederilor legale
aplicabile și semnalizate corespunzător în locurile de joacă Kiddo; datele dvs. sunt colectate în mod direct
când vizitați locurile de joacă Kiddo – [înregistrări video, fără sunet].
• scopul privind informarea dvs. prin intermediul telefonului, e-mail.
5. CÂT VĂ STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă in funcție de scopul pentru
care sunt utilizate, după cum urmează:
• încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre – pentru o perioadă de 10 ani de la data vânzării;
cu mențiunea ca datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva noastră timp de 10 ani de la data închiderii
exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor legii contabilității;
in cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui
scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
• rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate – pe perioada
rezolvării diverselor solicitări/reclamații; în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale,
datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
• securitatea și paza dvs. (înregistrările video prin sistem CCTV [fără sunet] în magazinele noastre) – pe o perioadă
de până la 20 de zile calendaristice de la data înregistrării, conform prevederilor legale in vigoare si a intereselor
legitime ale Operatorului, cu excepția situației în care datele sunt necesare pentru investigarea unui incident, caz
în care se păstrează pana la soluționarea incidentului.
Datele dvs. sunt stocate in sistemele informatice ale Societății, sisteme ce sunt localizate pe servere proprii aflate pe
teritoriul României si pe servere localizate numai pe teritoriul Uniunii Europene.
6. UNDE VĂ TRANSMITEM/TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate si de către alți operatori, operatori asociați sau persoane
împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:
• furnizorii de prestări servicii din domeniul IT
• autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabilă;
• este posibil să împărtășim informații despre dvs. dacă este necesar sau potrivit, cu bună credință, pentru a
respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unui ordin sau unei cereri
guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile
Operatorului.
Datele dvs. nu vor face obiectul unui transfer de date către țări terțe sau organizații internaționale. În cazul în care
datele dvs. vor fi transferate către alte societăți/entități din alte țări în afara UE/EEA, veți fi informat în acest sens.
7. CUM PROTEJĂM DATELE COPIILOR?
www.programare.kiddo.ro este un site pentru publicul general. Atenționăm vizitatorii și utilizatorii online în mod
expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16
ani. Utilizarea website-ului nostru de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. Dacă sunteți sub
această vârstă, vă rugăm să rugați un adult (adică părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) să continue procedurile
necesare. Răspunderea pentru utilizarea website-ului nostru de către copii aparține in exclusivitate părinților.
8. CE MĂSURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?
Prelucrarea datelor dvs. se realizează în condiții de legitimitate, având in vedere implementarea unor măsuri tehnice
și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform GDPR. Vă asigurăm de
faptul că prelucrarea datelor dvs. este realizată de personal instruit în acest sens, la cele mai înalte standarde de
confidențialitate. Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență de cumpărături sigură și convenabilă. Avem o
preocupare permanentă in ceea ce privește protejarea securității și confidențialității informațiilor dumneavoastră
personale.
Deși am implementat măsuri de securitate pentru acest website, trebuie să știți că securitatea în proporție de 100%
nu este posibilă. Prin urmare, furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este efectuată pe propria răspundere și,
în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, nu vom avea nicio responsabilitate ca urmare a divulgării
informațiilor dvs. personale din cauza unor erori, omisiuni sau fapte neautorizate ale părților terțe în timpul sau
după transmiterea acestora către noi. Vă recomandăm (i) să vă actualizați periodic software-ul pentru protejarea
transmisiei de date prin rețele (de exemplu, un software antivirus) și să vă asigurați că furnizorul de servicii de
comunicații electronice a adoptat mijloace adecvate pentru securitatea transmisiei de date prin intermediul
rețelelor (de exemplu firewall-uri și filtre anti-spam); și (ii) să vă schimbați parola din când în când.

9. CUM NE PUTETI CONTACTA?
Pentru detalii suplimentare privind drepturile de care beneficiați conform legislației referitoare la protecția datelor
cu caracter personal sau pentru reclamații referitoare la protectia datelor cu caracter personal, ne puteți contacta
prin e-mail, telefon sau poștă la: email: contact@kiddo.ro ; telefon: [0749161606]; poștă: București, Sos. București
Ploiești nr.44, România ,etaj 1, complex Domus Mex.
10. CE DREPTURI AVETI?
Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul
la informare, dreptul de acces la date; dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea
prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
automate, inclusiv creare de profiluri; dreptul de a vă retrage consimțământul acordat.
Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Kiddo, precum și cu privire la
drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere în format electronic,
prin email la adresa: contact@kiddo.ro sau pe suport hârtie la sediul Societății: București, Sos. București-Ploiești nr.44,
România, etaj 1, complex Domus Mex.
Solicitarea dvs. va fi analizată și vi se va răspunde in termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator.
În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.
11. CUM PUTEȚI DEPUNE O PLÂNGERE LA AUTORITATEA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?
În egală măsură, aveți dreptul să vă adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub
forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, vă
este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în
domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.